skalbagge, halvknäppare, Microrhagus emyi

Naturhistoria

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 2003-12-12
Place <presPlaceLabel> Sverige, Högsby kn, Kalmar län, Hornsö
Fyndomständigheter <itemDescription>
Ålder <itemDescription>
Konserveringstyp <itemDescription>
Naturhistorisk systematik / Rike <itemDescription>
Naturhistorisk systematik / Stam <itemDescription>
Naturhistorisk systematik / Klass <itemDescription>
Naturhistorisk systematik / Ordning <itemDescription>
  • Skalbaggar (Coleoptera)
Naturhistorisk systematik / Familj <itemDescription>
  • Halvknäppare (Eucnemidae)
Naturhistorisk systematik / Art <itemDescription>
Event <context>
  • Funnen 1986-05-07 i Hornsö, Sverige.
  • Förvärvad 2003-12-12 .
Materialtyp<itemMaterial>
individ
Sakord (djur)<itemName>
skalbagge
halvknäppare
Microrhagus emyi
Subject <subject>
  • Natural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Link to source <url>

Teknisk data