BILDER

bäck, markvegetation, jåhkå, giergge

Bild

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Event <context>
  • Fotograferad av Svenonius Fredrik.
Keyword <itemKeyWord>
  • vattendrag
Sökord, samiska<itemName>
jåhkå, giergge
Sökord<itemName>
bäck
markvegetation
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnr <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Link to source <url>

Teknisk data