BILDER

dalgång, jokk, fjäll, várre, vágge, jåhkå

Bild

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Event <context>
  • Fotograferad av Horn Julius.
Keyword <itemKeyWord>
  • fjällnatur
  • vattendrag
Sökord, samiska<itemName>
várre, vágge, jåhkå
Sökord<itemName>
dalgång
jokk
fjäll
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnr <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Link to source <url>

Teknisk data