BILDER

Kungsberga

Photo

link to gallery
By: <presImageByline>Alf Nordström
Copyright: <presImageCopyright> Stockholms läns museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> May 11 1973
Place <presPlaceLabel> Ekerö Kommun
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstenen U 22 vid Kungsberga.
Event <context>
  • Producerades i Kungsberga, Färentuna socken, Ekerö Kommun.
  • Producerades av Alf Nordström.
Titel<itemName>
Kungsberga
Nyckelord<itemName>
fornlämning
runsten
Collection <collection>
  • Stockholms läns museum
Id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Stockholms läns museum
Link to source <url>

Teknisk data