BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEIPM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN . Vänd! Se baksidan. Gen. n:o Samt. n:o Dep. n:o - :60167 1938.26.2. Bibediliordbrukskniv. Fyndort:BYT-1 Banzieye. stam.Babongo4Franska Kongo. Utställt: Mag... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 9/File_48282 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data