BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. ntarkilL. (Det icke tillämpliga sfrykes) Gen. n:o Saml. n:o Dep. n:o 911 . 529 Föremål: Karaff af silfver.till en "Calian",vattenpina-, med inlagd... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 4/File_21074 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data