BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOG R. FKK4 ELANDERS. GBG. 5687. EL 61. Gen. n:r 91 462 i Sam!. n:r I 68.11.145• i Dep. n:r Föremål: Ditu_rträskälla. ---Bindes- unde_r_ buken_på hunden , längd41-5.-ca... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 21/File_100115 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data