BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN 1891411EL ARKEOL. Magode,., Gen. n:r 20922 Sam!. ntr 2(5.-5.79 Dep. n:r Föremål: .Kentfragment . av....1.e.rkärir... Insaml. av: Eric: EL . Backinan År: LokalFYndpla-ts pä- Tihveräs ägor, Bomp- land, Iiisiones , Argentina-, Sydamerika. Stam: Utställt: Magasin.., C "/ ' '01((Å-.. / V C- Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopf. „ Kliché „ Pub... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_06581 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data