Möllersamlingen

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1502-1508
    Uppgift saknas, men tillhör troligtsvis Möllersamlingen

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Afrika.
Samlingsnamn<itemName>
Möllersamlingen
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data