Isacsson, Sven-Erik

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Colombia
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • Ur originalkatalogen: Etnografisk samling bestående av mansdräkt från arhuaco-indianerna i Sierra Nevada de Santa Marta. Inköpt i Vallde provinsen. Samt popovo[?] och nevdrita[?] inköpt i Pueblo bello.
    Insamlat av Sven-Erik Isacsson.

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Insamlad av Isacsson, Sven-Erik.
  • Ursprung i Colombia, Sydamerika.
Samlingsnamn<itemName>
Isacsson, Sven-Erik
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data