Gösta Sandbergs samling

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Sydamerika
Text ur generalkatalog <itemDescription>
 • 1998.11.0001-1596

  Donation av Gösta Sandbergs textilsamling omfattande textilier, redskap, tillkomstserier m.m.
  Gåva från dödsbodelägarna genom Gunnel Sandberg, Nora.
  Se även saml. 2004.03

Samlingsnummer <itemDescription>
Entré till samlingen <itemDescription>
 • Gösta Sandbergs studiesamling av reservagemönstrade textiler

  Gösta Sandberg var en passionerad textilsamlare och mycket intresserad av färgning av textil. Samlingen består av mer än 1500 föremål, ba...

  Visa hela
Event <context>
 • Ursprung i Sydamerika.
Keywords <itemKeyWord>
 • Eva-Karin Torhem Arnell
 • Ledarskap i slöjd och konsthantverk
Samlingsnamn<itemName>
Gösta Sandbergs samling
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data