- Samling -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Bolivia
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1944.01.0001-2046

    ARKEOLOGISK SAMLING från undersökningen av Inkabyn vid CCHAUCHA del KJULA MARCA, nära Khonkho, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia. Insamlad av amanuensen fil. dr. Stig Rydén.

    OBS: Fragmenten 44.1.1613, 1640, 1694, 1695, 1698-1702, 1717, 1723 och stenfynden 1727 från en ensamt liggande delvis spolierad Husgrund vid Iktonami, Sollkatiti, dept. La Paz, prov. Ingavi. Av misstag ho...

    Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Bolivia, Sydamerika.
Samlingsnamn<itemName>
- Samling -
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data