Andersson, Efraim

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika, Kongo-Brazzaville
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1939.24.0001-0035
    ARKEOLOGISKA REDSKAP från missionsstationen NGOUEDI, Brazzaville, Franska Kongo. Insamlade av missionären Efraim Andersson, Lund. Se föregående och efterföljande grupper av stenredskap från Brazzaville eller dess närhet, samt originalkatalogen.

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Insamlad av Andersson, Efraim.
  • Ursprung i Kongo-Brazzaville, Afrika.
Samlingsnamn<itemName>
Andersson, Efraim
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data