- Samling -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Asien
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • Etnografisk samling från Tamiler, Madras, Indien.
    Insamlad i affärer av och köpt från fröken Amirthalingam Selin, Uppsala för 350 kronor. Inkom GEM 1979-12-14.
    Katalogiserad av Carl-Axel Silow 1980-06-14.

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Asien.
Samlingsnamn<itemName>
- Samling -
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data