BILDER

mask

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
 • Silver, gold and metals belonged to the carefully preparations of the dead before the burial and they were featured as grave goods or decorations such as ear ornaments, necklaces or breast adornments. This silver mask is from the Nazca civilization whose territories stretched from Canete Valley in the north to Acari Valley in the south including up in the highlands, from about 100 BCE to 650 CE.
Utställning, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - Zon B3
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Latinamerikansk arkeologi
Original: publ <itemDescription>
 • Utst. "Silver" Rkm 771129-780305
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: negativ-nr <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1932, Göteborgs museum, Årstryck 1933
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Del av silvermask.

  Gåva

Proveniens <itemDescription>
 • Nasca, Peru. [[Haga]]
Proveniens <itemDescription>
 • Nazca, dpto. Ica, Peru, Peru
Utställning / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - (plan 4)
Inventarienummer <itemDescription>
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
 • En över tvåtusen år gammal begravningsmask av silver som ingått som en del av den dödes förvandling och övergång till en annan värld.
  Silver, guld och metaller hörde till det omsorgsfulla förberedand...

  Visa hela
Original: lokal <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Utställning, del av / ingår i <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Original: utställt <itemDescription>
Original: teckning nr <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Skänkt av Anonym.
 • Funnen i Departamento de Ica.
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
metal
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Höjd: 4 cm.
 • Bredd: 15 cm.
 • Längd: 12 cm.
Sakord, engelska<itemName>
mask
Sakord<itemName>
mask
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data