BILDER

korgfat, Korgfat.

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Colombia
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
 • Montfort, vid R. Papurý, NV. Brasilien
Proveniens <itemDescription>
 • Montfort, Rio Papurí, biflod till Rio Vaupés, på gränsen mot Brasilien, dpto. Vaupés, Colombia.
Proveniens <itemDescription>
 • Montfort vid Rio Papury, NV Brasilien. [[Haga]]
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: stam <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Svenska amazonasexpeditionen (1923-1925)
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Melin, Douglas Edvard.
 • Ursprung i Colombia, Sydamerika.
 • Brukad av Desana.
 • Förvärvad 1924 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Douglas Melins forskningsresa till Amazonas
 • etnografi
 • förvaring
Measurements <itemMeasurement>
 • Diameter: 46 cm.
Sakord<itemName>
korgfat
Korgfat.
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data