BILDER

fibrer, material, materialprov, caraguatafibrer

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Törnros, Beatrice
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Argentina, Sombrero Negro, Formosa
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Caraguatafibrer.
  Gåva.

Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • missionär John Arnott
Original: lokal <itemDescription>
 • Sombrero Negro (distr). Prov. Formosa, Argentina.
Proveniens <itemDescription>
 • Sombrero Negro, Formosa, Argentina.
Proveniens <itemDescription>
 • Sombrero Negro, prov. Formosa, Argentina [[Haga]]
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: stam <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1936, Göteborgs museum, Årstryck 1937
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Arnott, John.
 • Ursprung i Formosa, Argentina, Sydamerika.
 • Brukad av Toba.
Material / tillverkning<itemMaterial>
caraguata
Keywords <itemKeyWord>
 • Formosa
 • Qom
 • Sombrero Negro
 • Toba
 • etnografi
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 15 cm.
Sakord<itemName>
fibrer
material
materialprov
Specialbenämning<itemName>
caraguatafibrer
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data