BILDER

kruka (utgår), avfört

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Europa, Asien, Kina
Anmärkning <itemDescription>
 • Finns på Göteborgs stadsmuseum.
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Kruka av grövre porslin. Utgår.
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Gåva av L. A. Brusewitz
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Katalogkort saknas? Uppgifterna tagna från generalkatalogen.
  Föremålet finns ej längre i samlingarna.

Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Objekt, externt / samma som <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Kina, Europa, Asien.
 • Ägd av Göteborgs Stadsmuseum.
 • Skänkt av Brusewitz, Sofia Amalia.
 • Förvärvad 1875 .
Materialkategori<itemMaterial>
keramik
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
ceramics
Keywords <itemKeyWord>
 • Brusewitz, L.A.
 • Lindhé, Sofia Amalia
 • etnografi
 • förvaring
 • pottery
Sakord<itemName>
avfört
kruka (utgår)
Subject <subject>
 • Cultural history
Alternativ identitet <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Objekt, externt / samma som <itemNumber>
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data