BILDER

fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Johnson, William
Copyright: <presImageCopyright> Wikimedia Commons
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2015-10-06
Bildarkivnummer <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
  • Bilden tillhör samling med bilder (ext-) som inte är Etnografiska museets bilder. Bilden kan ha skickats till museet digitalt eller ha hämtats från nätet för att användas i en utställning eller för at... Visa hela
Event <context>
  • Fotograferad 2015-10-06 av Johnson, William.
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data