BILDER

statyetter, föremål, föremålsbild, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Röhsska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1949
Beskrivning <itemDescription>
  • Motiv: Statyetter, kat.nr. 31.49.14 och 31.48.220. Lokal: Kina. Foto: Röhsska Konstslöjdmuseet, 1949. Erh: av dito, 1949. (Katalogkort)
Bildarkivnummer <itemDescription>
Land / ursprung <itemDescription>
Världsdel / ursprung <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 1949 av Röhsska museet.
  • Förvärvad 1949 av Röhsska museet.
Keyword <itemKeyWord>
  • Asien
  • Kina
  • Konstslöjdmuseet
  • Röhsska konstslöjdmuseet
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
statyetter
föremål
föremålsbild
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data