BILDER

korg, hantverk, bärkorg, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Brändström, Olof
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1960-tal
Beskrivning <itemDescription>
 • Bärkorg för män.

  (katalogkort)

Bildarkivnummer <itemDescription>
Region / ursprung <itemDescription>
Land / ursprung <itemDescription>
Ort / ursprung <itemDescription>
Världsdel / ursprung <itemDescription>
Event <context>
 • Fotograferad av 1960-tal.
 • Förvärvad 1970-12-03 .
Keyword <itemKeyWord>
 • Asien
 • Brändström, J. O.
 • Burma (Myanmar)
 • Pekkong
 • Taungoo
Motif <itemMotiveWord>
 • zarein
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
korg
hantverk
bärkorg
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Neg. nr <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data