BILDER

Tillsammans

Utställning

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Date <presTimeLabel> 2015-11-19
Place <presPlaceLabel> Världskulturmuseet, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
 • Tillsammans är en basutställning med ca 1000 föremål ur samlingarna. Den riktar sig mot barn.
Beskrivning, engelska <itemDescription>
 • Together is safe, fun and strong. But it can also be tiresome and hard.
  No one can live all alone. We all need each other.
  Together is an exhibition where we can play and learn from each other.
  In her...

  Visa hela
Tillsammans, beskrivning <itemDescription>
 • Tillsammans är tryggt, roligt och starkt. Men det kan också vara jobbigt och svårt.
  Ingen kan leva helt ensam. Alla behöver vi varandra.
  Tillsammans är en utställning där vi kan leka och lära av varan...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades av Stammarnäs, Lena, Persson, Margareta, Javér, Anna, Bagherzadeh, Farzaneh.
 • Tillverkades 2015-11-19 - i Världskulturmuseet, Göteborg.
Keywords <itemKeyWord>
 • basutställning
Utställningsnamn<itemName>
Tillsammans
Subject <subject>
 • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data