BILDER

Latinamerikansk arkeologi

Utställning

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Date <presTimeLabel> 1963
Place <presPlaceLabel> Göteborgs Etnografiska Museum, Ostindiska huset
Beskrivning <itemDescription>
  • Basutställning, visar latinamerikansk arkeologi. Utställningen tog lång tid att få färdig beroende på begränsade tillgångar. Endast en mindre summa kunde varje år investeras i utställningen. Den arkitektoniska utformningen av salen gjordes av arkitekterna Sven och alice Thiberg och själva urvalet av föremål och utställningen gjordes av museiintendenten S. Henry Wassén. Större delen av utställninge... Visa hela
Event <context>
  • Tillverkades 1963 - i Göteborgs Etnografiska Museum, Ostindiska huset.
Keywords <itemKeyWord>
  • Paracas
  • basutställning
Utställningsnamn<itemName>
Latinamerikansk arkeologi
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data