BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r . 85765. ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. fr 7 ( $— Sam!. n:r Dep. n:r 58.20.5a—b. 2.11 c37-7 Föremål: Flätad dosa för. ägg. Består av två kupiiga "korgar" vilka sättes ihop' så att en ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 9/File_50274 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data