BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r Saml. n:r 67345 43.20.12. Föremål, Kantfragment. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN MIMOR ARKEOL. Dep. n:r Insaml. av: Stig 'Rylgn• Ar: .193,8._ Lokal: ...13:OplAita.:nära Taira_, ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 9/File_47984 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data