BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Dep. n:o Gen. n:o 58955 Samt. n:o 37,18.1 Huvudtrofe, tsantsa . .Inköpt_i_Popayan5A-~biw. Ecuador, Utställt Magasin: Sto kol • 4 Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. ivo . Skiopt. „ Kliché„ Pub!' ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 7/File_42869 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data