BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA /67I5ELNINGEN Vänd! Se baksidan. • Gen. n:o Sam!. n:o 5431 __26 oe • 4,u. Vattenlåkblia. Dep. n:o Fyndort: Amirallitets-öarna, smm:Melanesier. Utställt • Magasin: e-Si ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 6/File_29380 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data