BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GÖTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETrnill. ARKEOL. (Det icke tillämpliga strykas) . Gen. n:o 2259 Saml. 1152 i Dep. n:o Föremål: Benbeslag till kastträ. Insaml. av: A.E.Nordenskiöld År: 187... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 5/File_27981 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data