BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r Sam!. n:r Dep. n:r 42061 27.27.1167. Föremål: Fågelpil. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. DrAKKäerL Ii Insaml. av: Exp..E...No.r.d.e.nsicitil.d... År: ...1.9.2.7 Lokah.K.a.y... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 5/File_25361 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data