BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. wo 3941 "•-", • Saml: n:o 1572. Dep. n:o GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN - Vänd! Se baksidan. !g9K. 437. ad friitriTrke,körneia,42 ika fa,ck. Fyndort:( Samoa-öarna.) rndone si en , 45... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 4/File_22598 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data