BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, GötebOrg ETNOGR. muck. ELANDERS.G1313.1972. — ca . I ?‘'Scryl- Gen. n:r 96456 I Saml. n:r 79.20.2 Dep. n:r Föremål: T _leksak munlcumb5-24~~~ föreställande häst. L. 1325 em _ Insa... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 4/File_21845 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data