BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ~BIR ARKEOL. Ekenders,Gy Gen.. n:r- 39328 Samt. n:r 27.21.624 i Dep. n:r Fä-emål: Kantfragment av fotstycke med ristad ornamentik till litet lerkärl Insaml.... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 4/File_19345 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data