BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. D Gen. n:r ep. n:r 94783 75-.. • Föremål: yxblad av svart st en . yxan kallas kundin. mått.: 11 cm. AWfd~at: jr: 19.75 Köp från :Karl W 3-bröder, Papua-Nya...... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 3/File_10951 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data