BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Insaml. av: .Exp E .No.r.d.e.n.ski Ar: .1 9 2 7 Lokal: ..Rio .D.o =par°. , ho.c.6 , C o 1 omb i a Stam: 0150c 6 UtA: Magasin: 67, Deurit • Byfe till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 21/File_97523 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data