BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN• X =IMU ARKEOL. Elandors, Gbg Gen. n:r Agriåä Sam!. n:r 43.22.6o Dep. n:r Föremål: Skålfragment. Husgrund 1. Insaml. av • STIG RYDÉN Ar: 1938- Lokal: PALLI MARCA, dept. LA PAZ, prov. INGAVI, BOLIVIA. Stam: Utställt:. gil • Magasin: Depon . i Byte till: Negat n:r Teckn n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. [ocr]
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_08279 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data