BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Gen. n:o Samt. ' 51466 Pilspets—av obsidian, basen rundad. Dep. n:o K..15p1,. av P.H.Dade, Kavelstorp beinRostock,Schwerin. Fyndort: Cabo Curioso, Punta de Bucues, ruertodDeseado,Terr.Sta.Cruz,Argentina Stam. Utställt: Magasin: ae---44 Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Publ.: ............ [ocr]
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_07226 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data