BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN Mellid«. ARKEOL. Gen. n:r 21193 Samt. n:r 26. 5 . 350- Dep. n:r Föremål: Fragm.ent...av....s.lip.sten... Insaml. av: Eric H. Backman År: Loka/..F.y ndp I ats.-. Tinve.räs .ägo.r ,....Bomp- land ,_ Misiones , Argentina,. Sydamerika. Stam: Utställt: Magasin: ayuk., v c_ Depon.: Byte till: Negat. n:r Teckn. n:r Skiopt. „ Kliché „ Publ. 1 r, Alasodors,... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_06850 [ocr]
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data