BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNCTGaFISKA AVDELNINGEN Gen. n:o -55816 - • Sam!. n:o 33.-Z-1,106 Dep. n:o Träspade för öening av mådiein. Nytt exemplar.- - ..Insäml. av: pastor John Skinner :Fyndort: Tanganyika-området, Sydpare- bergen. stam. Vh,pare. Utställt Magasin: -2 H-3é 1.-Z) Å - Lf (-1 Depon.:. Byte till: Negat. n:o Teckn. Skiopt. Kliché„ Publ.: [ocr]
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_04593 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data