BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • 1 ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. 74MggP ELANDERS. GBG. 5687. B. 61. Gen. n:r 91 556 Saml. n:r 68.11.239. I Dep. n:r Föremål: Kalebass och bärnät,"Nkalu ye lukosi" mått:50 cm.Kalebassen är fruktskal av LagenariE vulgaris och bärnätet:lukosi är av "mpunga"-fibE frospånadsväxten Cephalonema polyandrum k.Schum. Insaml., fl. av : sidlammarl_ Värnamo Är: 19101 Gåva /LICA från: dlinnel 2/9 1967 Lo... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_03194 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data