BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg XX= ARKEOL. vid ett håll under huvudet på den ena av djurfigurernak. t 3 eit ELANDER5. GBG. 4693. 5. 67. Gm mr 94282 I I T Sand. 11.1' 1975.2416:. I I Dep. 1LT -., . . . , Föremd l : Trumpet av lergods'ir form av en målad lkimbuliängd 13 =Oredd 5-9,7 CM4, Instrumente som är 'elegant format'har fält medi.polerad röd och gul dekor samt tv& i de guia fälten utsparade r... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091228/File_02867 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data