BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • öll3TEBOlidå- ikiJSEUM, ETNOGRAFISKA M;DELNINGEN gjNOGR. ~a. (Det icke tillämpliga sfrykes) • Elanders, Gbg Gen. n:o . 19414 ' såg ii:o- 17:13.1 « , Dep. n:o Föremål: 'Snok o... Insaml. av: Guido Bop:... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 19/File_94974 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data