BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. X2RICGIE. Elanders,Gbg Gen. n:r 47236 Saml. n:r 3a.40.67d. Dep. n:r Föremål: Blad.. Anv än.d.e.s....s.am...underlag ...vd_ . lerkärlstillv erkning.. ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 16/File_85435 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data