BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r • Saml. n:r Dep. n:r 45417 30 2 . 1 4g . 'Föremål: Slända med trissa_av värt.rör- Defekt. Tillhör—sykorg nr 14a. Gåva • Insaml. av • ? Är• Lokål: Pachacamso PerAA Stam: utsänt: z . ma... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 16/File_84738 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data