BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r Saml. n:ri Dep. n:r 46199 i 30.13.265 Föremål: Muzzla (se 33.r 160) GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN XIMitNa ARKEOL. Köpt. Insaml. av: Ar: Lokal: inotluncl. Stam: Utställt: Magasi... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 14/File_79661 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data