BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:r 90) 6474 SamL n:r I Dep. n:r 1966.48.20. I • • ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg MUN= ARKEOL. Föremål: 7, om långt keramikfragment av "red buff ware."Ornamentik i form av i godset iii- sktirna l... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 14/File_78307 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data