BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. KI;IW Gen. n:r 41827 Föremål: 9 Saml. n:r 27.27.839.1* 1 fruk t Insaml. av:Exp . E Nord enzki.ö Id Ar: 19.2.7.. LokahRio...Baud.d., ...C.ho ,. i a. S... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 10/File_61411 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data