BILDER

teckning, katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort ur Världskulturmuseets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg ETNOGR. ARICXX Gen. n:r Saml. n:r 80491 - 51,23.1167 Föremål: ....T.obaks.do.sa... Flätad..av...pandanusblad,. • Orig,nr 1916a Insaml. av: Walter .Kaudern. - Är: 1.918 L... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
teckning
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • Batch 10/File_56720 [ocr]
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data