BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Dep. n:o Gen. n:o Samt. n:o 376 218 Föremål: Mindre-osirisbild af bron. Funnen vid grävning avI.:lözkanalen. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNI inAgfa4A ARKEOL (Det icke tillämpliga strykes) • Gåva. Insaml. av: el.F. Dickson Är: 1813.. Lokal:. Funnen vid grävning av Suez- . k.an.aie Stam: Utställt: Magasin: Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché„ Publ.. [ocr]
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_00022 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data