BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Obg Dep. n:r Saml. n:r t,t, 01~5 h .4.ow Utställt: Magasin: Depon • Byte till: - Insaml. av: Ar: Lokal: Stam: Negat. n:r Teckn n:r Skiopt. „ KlicH „ Publ. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. 7K.E6L. en. n:r oremål: [ocr]
Keywords <itemKeyWord>
  • utan nummer
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_00008 [ocr]
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data