BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Negat n:r Skiopt. „ Teckn • n:r. Kliché „ GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN E TNOGR. ARKEOL. El■tmler,, Giv . n:r Saml. n:r Dep. n:r Föremål: Insaml. av• Lokal: 57" År: Stam: Utställt: ft/0 • Magasin: e Depon.: Byte till: Publ. 2. 3 e.(4, se...1„."3 [ocr]
Keywords <itemKeyWord>
  • utan nummer
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_00004 [ocr]
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data